06 სექ

დისერტაციის დაცვა

სტუ-ს აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე შემდარი სადოქტორო დისერტაციების დაცვა (2018-2019 წწ.)
ყველა სიახლე

დისერტაციის დაცვა

07/16/2019 სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „სასურსათო ტექნოლოგია“  დოქტორანტ თამარ საჩანელის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „გუდის ყველის მომწიფებაში მონაწილე ბაქტერიების გამოყოფა და მათი პრობიოტიკული თვისებების საფუძველზე ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება“ შედგება 2019 წლის  18 ივლისს 1500 საათზე, სტუ-ს აგრარული  მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სასემინარო დარბაზში, XI კორპუსი, მე-2 სართული. 


სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის „აგრარული ეკონომიკა“  დოქტორანტ გოჩა ბერიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „საინფორმაციო საკონსულტაციო მომსახურების მნიშვნელობა და მისი ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის განვითრებაში (აჭარის მაგალითზე)“ შედგება 2019 წლის  19 ივლისს 1530 საათზე,  სტუ-ს აგრარული  მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სასემინარო დარბაზში, XI კორპუსი, მე-2 სართული.


 

სიახლეებში დაბრუნება