არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

მიმდინარე მოვლენები

1. სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნების შესახებ

    ბრძანება


2.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები.

განცხადება


3. გამოფენა „არქიტექტურული კომპოზიცია“

2018 წლის 12 აპრილს გალერეა „ვანდა“ გაიხსნება სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტტა საკურსო ნამუშევრების გამოფენა.
მისამართი: ქ. თბილისი, ჭონქაძის 14 გალერეა „ვანდა“