02 ივლ

სამეცნიერო კონფერენცია

სტუ-ს სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ინფორმატიკის სექციის მუშაობის შედეგები
02 ივნ

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

პროფ. კ. კამკამიძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
სიახლეების სრულად ნახვა
 

2017/2018 სასწავლო წლის  II  სემესტრში

დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 2018 წლის 9 ივლისიდან 21 ივლისის  ჩათვლით,  დამატებითი გამოცდები ჩატარდება 23 ივლისიდან 28 ივლისის ჩათვლითიმს-ის ფაკულტეტის  სტუდენტთა  საყურადღებოდ !

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ყველა საფეხურის სტუდენტებს რომლებიც სწავლის საფასურის დავალიანების გამო,  დაიბლოკებიან ელექტრონულ უწყისში. 
ბლოკის მოსახსნელად გადახდის ქვითრები წარმოადგინეთ მენეჯერის სამსახურში (მე-6 კორპ. 305ა)

იმს-ის ფაკულტეტის, მენეჯერის სამსახური