13 ივნ

გამოფენა ბიბლიოთეკაში

სტუდენტების პროექტების გამოფენა...
18 მაი

გამოფენა ბიბლიოთეკაში

ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა ერეკლე მახარაშვილის (5 წლის) პერსონალური გამოფენა
ყველა სიახლე

სტუ –ს ფაკულტეტების ბიბლიოთეკების სამსახური (საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფილიალები):

 
სამშენებლო ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ. 65-42;
კობიძე ნუნუ 
ტელ.:   68 97 ელ.ფოსტა: n.kobidze@gtu.ge
  
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-8 კორპ. 64-33;
ხურცილავა ნელი 
ტელ.:   63 86  ელ.ფოსტა: Library-pet@gtu.ge
 
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-4 კორპ. 66-84;
აბესაძე დალი         
ტელ.:   66 84  ელ.ფოსტა: Library-geology@gtu.ge
 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ. 72, მე-2 კორპ.
ყუფარაძე მაია
ტელ.:   68 37  ელ.ფოსტა: Library-ctmf@gtu.ge

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ. 67-74
შუკაკიძე ნინო  
ტელ.:   67 74 ელ.ფოსტა: Library-arch@gtu.ge
 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
გოცირიძე თინა 
ტელ.:   62 78  ელ.ფოსტა: Library-ims@gtu.ge

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.72, I კორპ. 64-84
ბადუაშვილი თინა 
ტელ.:   63 85 ელ.ფოსტა: Library-stmm@gtu.ge
 
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
ახალაია ნინო
ელ.ფოსტა: Library-law@gtu.ge

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკ-ტი: კოსტავას ქ.77, მე-6 კორპ.
მუკატარიძე ბელა 
ტელ.:   69 47 ელ.ფოსტა: Library-social@gtu.ge

ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი: კოსტავას ქ. 77, მე-6 კორპ.
ჭეჟია თამუნა
ელ.ფოსტა: Library-bef@gtu.ge
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი: დ. გურამიშვილის გამზირი N17
რუსია ალექსანდრა
ელ.ფოსტა: Library-agro@gtu.ge