13 ივნ

გამოფენა ბიბლიოთეკაში

სტუდენტების პროექტების გამოფენა...
18 მაი

გამოფენა ბიბლიოთეკაში

ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა ერეკლე მახარაშვილის (5 წლის) პერსონალური გამოფენა
ყველა სიახლე

ხელმძღვანელობა

ვაჟა პაპასკირი – პროფესორი, ეგრისის  სამეცნიერო  აკადემიის  აკადემიკოსი 

სტუ-ს  ბიბლიოთეკის დირექტორი

ლელა კობალაძესტუ-ს ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე