13 ივნ

გამოფენა ბიბლიოთეკაში

სტუდენტების პროექტების გამოფენა...
18 მაი

გამოფენა ბიბლიოთეკაში

ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა ერეკლე მახარაშვილის (5 წლის) პერსონალური გამოფენა
ყველა სიახლე

ელექტრონული ჟურნალები

არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები:
№7(2017)     №6, 2016     №5, 2015     4, 2014     №3, 2013      2, 2012     1, 2011

ბიზნეს-ინჟინერინგი [ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი]

ეკონომიკა [ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი]

გადასახადები:
№12, 2016     №10, 2016
№4, 2016
№3, 2016      №2, 2016

თბილისის არქიტექტურის ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები

მშენებლობა:
№1(24)-2012      №2(21)-2011      №1(20)-2011     №3(18)-2010              

პარალელი:
№9(2017)     №8(2016)     №7(2015)    №6(2014)                                                              
№5(2013)     №4(2012)     №3(2012)    №1(2011)                                                   

სვეტიცხოველი:
№2_2017   1_2017  
№2_2016   №1_2016 
2_2015   №1_2015   
№2_2014   №1_2014
№2_2013   №1_2013
№2_2012   №1_2012
№3_2011   №2_2011   №1_2011
№2_2010   №1_2010  
№2_2009   №1_2009  

საქართველოს ნავთობი და გაზი:
№31(2016)   №30 (2015)   №29(2014)   №28(2013)   №27(2012)   №26(2010)   №25(2009)
№24(2009)   №23(2009)    №22(2008)   №21(2007)   №20(2007)   №19(2006)   №2(2000)                                               

სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური რეფერირებადი სამთო ჟურნალი:
№1(40)2018    №2(39)2017     

სოციალური ეკონომიკა

ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა
2018 წელი:
№1(41)
2017 წელი:

№3(40)   
№2(39)    №1(38)
2016 წელი:
№3(37)     №2(36)     №1(35)
2015 წელი:
№3(34)    №2(33)      №1(32)   
2014 წელი:
№3(31)    №2(30)      №1(29)
2013 წელი:
№3(28)    №2(27)      №1(26)
2012 წელი:
№3(25)    №2(24)     №1(23)
2011 წელი:
№4(22)    №2(21)      №1(20)
2010 წელი:
№4(19)   

ქართული რეფერატული ჟურნალი
შრომათა კრებული [სტუ-ს არჩილ ელიაშვილის მართვის ინსტიტუტი]:
16(2012)   №17(2013)   №18(2014)  №19(2015)   №20(2016)   №21(2017)

შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები

ჰიდროინჟინერია:
№1-2(9,10)-2010    №1-2(7,8)-2009     №2(6)-2008

ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევ (ტომი I)
ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (ტომი II)

Cathodoluminescence and Raman
Spectromicroscopy of Forsterite in Tagish Lake Meteorite: Implications for Astromineralogy

Cathodoluminescence microscopy and spectroscopy of forsterite from Kaba meteorite:
An application to the study of hydrothermal alteration of parent body 

Cathodoluminescence Microscopy and Spectroscopy
of Micro- and Nanodiamonds: An Implication for Laboratory Astrophysics

Frozen Hydrocarbons in Comets (Irakli Simonia)

Laboratory Studies Towards Understanding Comets

Photoluminescence and Cathodoluminescence by Cosmic Dust (I.A. Simonia and Kh.M. Mikailov)

Possible Thermoluminiscence of the Solid Cometary Substance: Thermoluminiscence of
Cometary Substance
(Irakli Simonia)