სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ფაკულტეტების ანგარიშები


სტუ-ს ფაკულტეტებზე 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

სტუ-ს ფაკულტეტებზე 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

სტუ-ს ფაკულტეტებზე 2015 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

სტუ-ს ფაკულტეტებზე 2014 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

სტუ-ს ფაკულტეტებზე 2013 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში

სტუ-ს ფაკულტეტებზე 2012 წელს ჩატარებული სამეცნიერო სამუშაოების ანგარიში