ავტომატიზებული მართვის მოდელები: პეტრის ქსელები (გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, დ. გულუა, მ. კაშიბაძე)

ავტომატიზებული მართვის მოდელები: პეტრის ქსელები (გ. გოგიჩაიშვილი, გ. სურგულაძე, დ. გულუა, მ. კაშიბაძე)

 

სიახლეებში დაბრუნება