ლენტური კონვეირის ჩვეულებრივი და ვაკუუმდოლური ამძრავები (ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი)