სამთო საწარმოთა სატრანსპორტო მანქანები (ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი)