ფაკულტეტი-სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ყველა სიახლე

გ ი ლ ო ც ა ვ თ !

    

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ყველა სტუდენტს და თანამშრომელს გილოცავთ შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და ახალ 2018 წელს.        
   გისურვებთ ბედნიერებას და წარმატებებს.  
მრავალს დაესწარით! 

  

    ანზორ აბშილავა   
    ფაკულტეტის დეკანისამთო-გეოლოგიური  ფაკულტეტის სტუდენტთა სასწავლო გასაცნობითი პრაქტიკა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე


სახელმწიფო დაფინანსება ბაკალავრიატის სამთო და გეოინჟინერიის
პროგრამის სტუდენტებისათვის

   პირველად მიმდინარე სასწავლო წელს აბიტურიენტები, რომლებიც აირჩევენ სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამას სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებენ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებით ამ ეტაპზე აღნიშნული სპეციალობის 70 სტუდენტს ექნება საშუალება უმაღლესი განათლება უფასოდ მიიღოს. იმის  გათვალისწინებით, რომ საქართველოში 1000-ზე მეტი საწარმოა, რომელიც წიაღისეულის მოპოვებას და გადამუშავებას ახორციელებს, კურსდამთავრებულებს დასაქმების ჩინებული საშუალება ექნებათ. მით უმეტეს, რომ ეს საწარმოები სამთო და საინჟინრო გეოლოგიური პროფილის ახალგაზრდა სპეციალისტების დეფიციტს განიცდიან. 

 განაწყვეტილებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სამთო და გეოლოგიური დარგების აღორძინებისათვის, რაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საწინდარია. 


2017/18 სასწავლო წლისათვის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის 6  სადოქტორო  პროგრამაზე
  წარმოდგენილი სადისერტაციო სავარაუდო თემები


საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგეტნტი ფაკულტეტების მიხედვით

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტი ფაკულტეტების მიხედვით