ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

30-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /232
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ, რომლებზეც სწავლის საფასურს სრულად დაფინანსების სახელმწიფო


27-09-2019 ბრძანება N01-09-14 /3077
მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ


27-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /231
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმის დამტკიცების შესახებ


27-09-2019 ბრძანება N01-09-14 /3074
2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან დოქტურატურაში ჩარიცხვების შესახებ


27-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /230
სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა ან/ და დამატებით სემესტრში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


20-09-2019 ბრძანება N01-09-10 /221
2019 წლის 07 აგვისტოს N01-09-10/189 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


18-09-2019 ბრძანება N01-09-10/217
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებით ჩარიცხვის შესახებ


06-09-2019 ბრძანება N01-09-10/208
სტუდენტის აღდგენისა ან/და დამატებითი სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ


06-09-2019 ბრძანება N01-09-10/207
სტუ-ის 2019 წლის 9 აგვისტოს N 01-09-10/193 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


04-09-2019 ბრძანება N01-09-10/206
მაგისტრატურის საპრეტენზიო კომისიებისა და საუნივერსიტეტო საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


27-08-2019 ბრძანება N01-09-10/201
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ


23-08-2019 ბრძანება N01-09-10/200
სტუ-ს 2019 წლის 09 აგვისტოს N01-09-10/197 ბრძანების ცვლილების შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/197
2019-2020 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/196
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამების სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/194
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


09-08-2019 ბრძანება N01-09-10/193
სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ


07-08-2019 ბრძანება N01-09-10/189
დოქტორანტურაში მიღების გამოცხადების შესახებ


05-08-2019 ბრძანება N01-09-10/186
დოქტორანტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


01-08-2019 ბრძანება N01-09-10/181
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ


25-07-2019 ბრძანება N01-09-10/176
2018 -2019 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრში კურსების გავლის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 803