სამეცნიერო კონფერენციები
სამეცნიერო კონფერენციები

სამეცნიერო კონფერენციები

XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2018“

2018 წლის 19 ოქტომბერს  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ჩატარდება XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2018“

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მწვანე არქიტექტურა და მშენებლობა, როგორც ინტეგრირებული აზროვნების პროცესი“

2018 წლის 3 ოქტომბერს, არქიტექტურის საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ჩატარდება პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მწვანე არქიტექტურა და მშენებლობა, როგორც ინტეგრირებული აზროვნების პროცესი“.

მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამეცნიერო კვლევის პრიორიტეტები - 2018: თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება“

2018 წლის 27-30 ნოემბერს ნოვი-სონჩში გაიმართება მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამეცნიერო კვლევის პრიორიტეტები - 2018: თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება“

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „2015- 2030 წლებში უბედურების რისკების შემცირებასთან დაკავშირებით სენდაის ჩარჩო პროგრამის“ პრობლემათა გადაწყვეტის ინოვაციური მიდგომები

2018 წლის 19-20  ოქტომბერს ყაზანის ა.ნ. ტუპოლევის სახელობის  ნაციონალურ კვლევით ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო  პრაქტიკული კონფერენცია „2015 - 2030 წლებში უბედურების რისკების შემცირებასთან დაკავშირებით სენდაის ჩარჩო პროგრამის“ პრობლემათა გადაწყვეტის ინოვაციური მიდგომები“

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2018 წლის 26-27 სექტემბერს კიევში გაიმართება მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კონსტრუქციების მოდელირებისა და ანალიზის თანამედროვე მეთოდები. პროგრამული უზრუნველყოფა ინჟინრებისა და კონსტრუქტორებისთვის და მისი გამოყენება საპროექტო და საგანმანათლებლო პროცესებში“

ტექნოლოგიების I კონგრესი - 1EBAT

2018 წლის 27-30 ოქტომბერს სიდეში (ანტალია, თურქეთი) გაიმართება ევრაზიის ბიოქიმიური მიღწევებისა და ტექნოლოგიების I კონგრესი - 1EBAT

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია "ქიმია -მიღწევები და პერსპექტივები"

2018 წლის 20 ოქტომბერს სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართება აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია "ქიმია -მიღწევები და პერსპექტივები"

საერთაშორისო კონფერენცია „მომავლის ენერგია: გამოწვევები და შესაძლებლობები“ – ICEF 2018

11-13 სექტემბერს აზერბაიჯანის ნავთობისა და მრეწველობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია „მომავლის ენერგია: გამოწვევები და შესაძლებლობები“ – ICEF 2018

IV სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”

2018 წლის 8 – 11 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება IV სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”

ქართულ-იტალიური საერთაშორისო კონფერენცია

2018 წლის 17-19 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ფოჯას უნივერსიტეტის პირველ ერთობლივ R&D საერთაშორისო კონფერენციას “მრეწველობის დარგების დინამიკა და თანამედროვე ტენდენციები საქართველოსა და ევროკავშირში: საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტში“

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები, მასალები და აღჭურვილობა რუსეთის ავიაკოსმოსურ წარმოებაში“

2018 წლის 8-10 აგვისტოს ყაზანის ა.ნ. ტუპოლევის სახელობის ეროვნულ კვლევით ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები, მასალები და აღჭურვილობა რუსეთის ავიაკოსმოსურ წარმოებაში“

I საერთაშორისო კონფერენცია "ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა"

2018 წლის 14-16 სექტემბერს გაიმართება, თსუ ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება I საერთაშორისო კონფერენცია "ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა"

საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარები კოჩალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

2018 წლის 3-9 ივნისს კოჩალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში გაიმართება საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარები: ზედაპირის ტექნოლოგიების VI საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარი და გამოყენებითი და მდგრადი ინჟინერინგის III საერთაშორისო პრაქტიკული სემინარი

სამეცნიერო კონფერენცია "არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები"

2018 წლის 13 მაისს, 11:00 სთ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ეროვნული ბიბლიოთეკის მცირე დარბაზში გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია  "არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები"

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2018 წლის 7 ივნისს, 16:00 საათზე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ადმინისტრაციული კორპუსის სხდომათა დარბაზში, გაიხსნება სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“

2018 წლის 10 მაისს, 11:30 სთ.,  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ორგანიზებით, საქართველოსტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება პროფ. კონსტანტინე კამკამიძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“

II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამეცნიერო კვლევის პრიორიტეტები-2018: თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება“

2018 წლის 26-29 ივნისს, ახალ სანჩში, გაიმართება მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამეცნიერო კვლევის პრიორიტეტები - 2018: თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება“

ნიკო ნიკოლაძის 175 წლისთავისადმი მიძღვნილ II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

2018 წლის სექტემბერში გურამ თავართქილაძის სახ. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ყოველწლიური ფესტივალის ფარგლებში ატარებს ნიკო ნიკოლაძის 175 წლისთავისადმი მიძღვნილ II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში“

2018 წლის 5-7 ივნისს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში გაიმართება რიგით მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში“

კონფერენციები 1 - 20 სულ 262
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა