საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სიახლეები და მოვლენები

27 აგვ

ემერიტუსის აკადემიური წოდება

ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭების კანდიდატთა საყურადღებოდ
18 აგვ

ყურადღება!

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!
18 აგვ

ყურადღება!

უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობის) მსურველთა საყურადღებოდ!
18 აგვ

ყურადღება!

აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის!
17 აგვ

ყურადღება!

2015/2016  სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით.