სხდომის დადგენილება
სხდომის დადგენილება

სხდომის დადგენილება


დადგენილება N05-05-2020 ბრძანება N01-06-02/14 სტუ-ის სარგებლობაში არსებული ფართობის იჯარით გაცემის შესახებ

დადგენილებაN01-06-02/12 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს დაქვემდებარებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საშტატო განრიგში ცვლილებების შესახებ

დადგენილება 01-02-06-11 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურული რეორგანიზაციის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წინადადებების შესახებ

დადგენილება N01-06-02/10 პროფესიული მომზადების პროგრამა „ამფეთქებლის“ განმახორციელებელი პერსონალის სახელფასო ტარიფის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/09 მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სახელფასო ნიხრის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/08 სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ძირითადი საგანმანათლებო ერთეულის, აკადემიური დეპარტამენტების, დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისა და ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულების რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/07 სტუ-ის ცენტრალური ბიბლიოთეკის დირექტორის, პროფ. ვაჟა პაპასკირის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრად უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/06 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/05 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) მდივნის არჩევის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/04 სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტიდან ქ-ნ ლალი ბოჭორიშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/03 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) სპიკერის თანამდებობაზე პროფ.ჯემალ გახოკიძის ღია კენჭისყრის წესით არჩევის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/02 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) სპიკერის არჩევნების ხმის დამთვლელი კომისიის შექმნის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/01 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) ახლადარჩეული წევრების უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/15 სტუ-ის 2020 წლის დამტკიცებულ ნაერთ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/14 სტუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრი სტუდენტებისათვის, სწავლის საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით, შეღავათის გაწევის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/13 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/12 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/11 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/10 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება N01-06-02/09 სტუ-ის ემერიტუსის აკადემიური წოდების მქონე კანდიდატისათვის სარგოს რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


News 1 - 20 სულ 126
პირველი | წინა. | 1 2 3 4 5 | შემდეგი | ბოლო ყველა