თანამშრომლები604

სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი – 604

დეპარტამენტის უფროსი

მაია სეხნიაშვილი

დანართი

ასოც. პროფესორი

______


msekhn@gmail.com

ოთახი #

ტელ.:

დავით ტაბატაძე

ასოც. პროფესორი

______

davittabatadze6i@yahoo.com

ოთახი #

მაკა გოცირიძე

უფროსი. მასწ

______


makagociridze1@gmail.com

ოთახი #

ტელ.:

ლალი თოიძე

უფროსი. მასწ

______


art.lalitoidze@gmail.com

ოთახი #

ტელ.:

რუსუდან ბულია

მასწავლებელი

______


rusudanbulia@gmail.com

ოთახი #

ტელ.:

ბიძინა ქავთარაძე

ასისტენტი პროფესორი

______


bidzinaqavtaradze@yahoo.com

ოთახი #

ტელ.:

გია ამირანაშვილი

უფროსი. მასწ

______

ოთახი #

ტელ.:

მაკა ჟღენტი         

უფროსი. მასწ

აკადემიური დოქტორი


maka.chitidze@yahoo.com

ოთახი #

ტელ.:

ეკა ცინდელანი   

უფროსი. მასწ

 


ekatsindelani@hotmeil.com

ოთახი #

ტელ.:

გიორგი ცინცაძე

მასწავლებელი

 

 

ოთახი #

ტელ.:

ქეთევან გაგოშიძე

უფროსი. მასწ


ketevantata@gmail.com

ოთახი #

ტელ.:

ლალი ქუთათელაძე

მოწ. მასწ

laliquta@yahoo.com

ოთახი #

რევაზ ხასია

მოწ. მასწ

ოთახი #

მზია ჩოფიკაშვილი

მოწ. მასწ   

 

ოთახი #

ზურაბ პაპელაშვილი

სპეციალისტი

 


zurapapelashvili@gmail.com

ოთახი #

ტელ.: