თანამშრომლები

თანამშრომლებიმშენებლობის   კომპიუტერული

დაპროექტება

№1061 ჭანკოტაძე ვახტანგ ვახტანგის ძე
სრ. პროფ.

2 გვასალია ბადრი ალექსანდრეს ძე
სრ. პროფ.

3 კუბლაშვილი მურმან დავითის ძე
სრ. პროფ.

4 თოდუა მიხეილ ნიკოლოზის ძე
ასოც. პროფ.

5 აბრამიძე ედისონ აპოლონის ძე
ასოც. პროფ.

6 სანიკიძე ზაზა ჯემალის ძე
ასოც. პროფ.

7 ჩხიკვაძე კონსტანტინე ტარიელის ძე
ასოც. პროფ.

8 გორჯოლაძე ხატია შოთას ასული
ასისტ. პროფ.

9 კვაჭაძე თამარ დავითის ასული
ასისტ. პროფ.

10 მაღრაძე თინათინ ბეჟანის ასული
ასისტ. პროფ.