24 ივლ

საწარმოო პრაქტიკა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის, 4790ა ჯგუფის სტუდენტები: ანა თოფურია და როინ ბერულავა საამკინძაო ლაბორატორიაში საწარმოო პრაქტიკაზე კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კონსერვაციისა და რესტავრაციის სამეცნიერო ლაბორატორიაში უნივერსიტეტსა და ცენტრს შორის დადებულ მემორანდუმის ფარგლებში.
08 ივლ

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტებისათვის

გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე შპს გეფა ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტებისათვის დაგეგმა ონლაინ შეხვედრა.
შეხვედრის დრო- 28 ივლისი, 13:00 -სთ. ლინკზე შეომოსასვლელად, სტუდენტს ჩამოტვირთული უნდა ჰქონდეს ZOOM-ის აპლიკაცია. შემდგომ, ლინკზე მაუსის დაკლიკვით შეძლებენ შეხვედრაზე შემოსვლას.

Time: Jul 28, 2020 13:00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81159118541?pwd=S1Nsd0NPWkFqS3lkYm1OTVMxb0YvUT09

03 ივლ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სკოლის მოსწავლეებს ქიმიაში ახალ პროექტს სთავაზობს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიის პოპულარიზაციის მიზნით, სკოლის მოსწავლეებს სექტემბრიდან ახალ პროექტს სთავაზობს, - ამის შესახებ ინფორმაციას ტექნიკური უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი ავრცელებს


05 ივნ

შეხვედრა პსპ-სთან. 9 ივნისი 17:00 სთ


შეხვედრაზე დასასწრებად, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია შემდეგ ლინკზე: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL8Vvj-AO-NkcnSi28dszwq6ozrkA1uVZ8DM9tnwDNklCUng/viewform

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 577 231 444 სოფო; 591 902 412 თიკო;

სიახლეების სრულად ნახვა

რეზიუმე

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფალულტეტი - რეზიუმე
ქიმიის დეპარტამენტი


ეკატერინე თოფურია

დოქტორი
ასოც. პროფესორი

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი

ოჯახური მდგომარეობა :
დაოჯახებული

კონტაქტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კოსტავას ქ. № 69
2 კორპუსი
5 სართული, ოთახი 510

მობ : 555-37 52 56
შიდა : 65-35
ელფოსტა : ankushela@mail.ru
განათლება :

სტუ, სილიკატური და ძნელადდნობადი მასალების ქიმიური ტექნოლოგია. 1989-1994
კვალიფიკაცია :

ინჟინერ-ქიმიკოს–ტექნოლოგი
პუბლიკაციები :

1) Влияние растворителя на комплксообразуюшую способность фармацевтичских препаратов с металами I.мебикар-2,4,6,8-тетра метил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]-окта-ндион-3,7/საქართველოს ქიმიური ჟურნალი 2011 ტ11 N2გვ.249-258/ Т.Г Цинцадзе К.Т Бацикадзе М.Г Цинцадзе Д.М Лочошвили Т.З Гиоргадзе

2) Смектрофотометрическое исследование взаимодеиствия в системе молибден (VI) 2.3.4-триокси -4-сулфоазонафтол- гидрофобние амини/ saqarTvelos qimiuri Jurnali 2013 ტ13 N1გვ.24-27/ Г.В. Цинцадзе Р.А. Алиева К.С. Абдулаева Дж. И. Мирзаи Ф.М Чирагов Н.Т. Болквадзе Т.Н Тусиашвили

3) ჰექსამეთილენტეტრაამინთან(ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები/
ქომიის სერია2013 ტ39 N1-2/მ.ცინცაძე ა. მამულაშვილი რ. კლდიაშვილი თ. ტუსიაშვილი გ.ცინცაძე ი.გველესიანი

4) masalebis analizis qimiuri da fizikur-qimiuri meTodebi(დამხმარე სახელმძღვანელო)/ teqnikuri universiteti,Tbilisi, 20091-79 gv./ g. cincaZe
T. wivwivaZe n. imnaZe e. Tofuria T. tusiaSvili

5) benzaldehidis benzoilhidrazonis da mis safuZvelze miRebuli liTonTa qloridebis koordinaciuli naerTebis STanTqmis infrawiTeli speqtrebi da biologiuri/ saqarTvelos qimiuri Jurnali2008 t.8#2, gv.109-111/ g. cincaZe T. giorgaZe T. cincaZe i. gvelesiani l. sxirtlaZe e. Tofuria
კვლევის სფერო :

ზოგიერთ ბიოაქტიურ ლიგანდებთან (ჰექსამეთილენტეტრამინი, ჰიდრაზიდები, ჰიდრაზონები) ლითონების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა
სამუშაო გამოცდილება :

1994 -2004 – სტუ, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა N8. უფროსი ლაბორანტი
2004 -2006 – სტუ, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა N8, დოცენტი
2006-2009 – სტუ, ზოგადი და არაორგანული ქიმიის კათედრა N8, ასოცირებული პროფესორი
2009 წლიდან-დღემდე – სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, ზოგადი, არაორგანული და ანალიზური მიმართულება, ასოცირებული პროფესორი