უცხოელ სტუდენტთა საყურადღებოდ

უცხოელ სტუდენტთა საყურადღებოდ

უნივერსიტეტში უცხოელ მოქალაქეთა მიღების წესებსა და სწავლების პირობების შესახებ დამატებით დეტალური იფნორმაციისათვის მიმართეთ საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს:
 
0102 თბილისი, დიმიტრი უზნაძის N52
ტელ: (995 32) 43 88 19  | (995 32) 43 88 19      
ცხელი ხაზი: (995 32) 43 88 20  | (995 32) 43 88 20      
გენ. ინსპექციის ცხელი ხაზი: (995 32) 43 88 09 |  (995 32) 43 88 09  | 43 88 11
ფაქსი: (995 32) 43 88 19 |  (995 32) 43 88 19      

ელ.ფოსტა: pr@mes.gov.ge
ვებ-საიტი: http://www.mes.gov.ge  

დადგენილება N01-05-04/253 სტუ-ში სტუდენტების სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ