01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

კონტაქტი

მისამართი:                       თბილისი, კოსტავას ქ.77,        ადმინისტრაციული კორპუსი

ტელეფონი (
დირექცია):         236 35 94            

ელექტრონული მასალის
ჩაბარება:                           
  library1@gtu.ge

აბონემენტი:                         abonementi@gtu.ge

ელექტრონული მასალის
ძებნა (დახმარება):               ebiblioteka@gtu.ge              


შიდა სარგებლობის
ტელეფონები:
           

                                                64 26
                                                69 34
                                                62 32
                                                63 90
                                                63 84
                                                65 34
                                                63 84