01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

ელექტრონული მასალის ჩაბარების წესი

ელექტრონული მასალის (წიგნი, სახელმძღვანელო, სალექციო კურსი, მეთოდური მითითებები) ბიბლიოთეკაში ჩასაბარებლად აუცილებელია მიმართოთ სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს სწავლულ მდივანს ლიკა გიორგობიანს (ადმინისტრაციული კორპ., მე-3 სართ., ოთახი 350).

უცხოური ელექტრონული მასალის (წიგნი, დისერტაცია (რომელიც არ არის სტუ-ში დაცული), სტატია და სხვ.) ბიბლიოთეკაში ჩასაბარებლად შეავსეთ ფორმა და ჩააბარეთ CD დისკთან ერთად.