01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

დისტანციური მომსახურება

01-04-2020 შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა გადავიდა დისტანციურ მომსახურებაზე. იმისათვის, რომ მიიღოთ საბიბლიოთეკო მომსახურება აუცილებელია ისარგებლოთ სტუ-ს ფოსტით. დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: library1@gtu.ge, bibliotekastu@gmail.com

 

სიახლეებში დაბრუნება