01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

Science Direct-დისტანციური წვდომა

06-04-2020 შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე უახლოეს დროში შესაძლებელი იქნება დისტანციური წვდომა Science Direct-ის მონაცემთა ბაზაზე. გთხოვთ, გაითვალსწინოთ, რომ რეგისტრაციისას და დისტანციური მომსახურების მიღებისას უნდა გამოიყენოთ სტუ-ს მიერ შექმნილი ინსტიტუციური  ელექტრონული ფოსტა.

 

სიახლეებში დაბრუნება