2016 წელი იუნესკოს გადაწყვეტილებით გამოცხადებულია შოთა რუსთაველის წლად

28-01-2016 2016 წელი იუნესკოს გადაწყვეტილებით გამოცხადებულია შოთა რუსთაველის წლად. აღნიშნული თარიღისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე გიწვევთ საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში. გამოფენაზე იხილავთ "ვეფხისტყაოსნის" სხვადასხვა გამოცემათა ნიმუშებს. ასევე "ვეფხისტყაოსნისადმი" მიძღვნილ სხვადასხვა სამეცნიერო გამოკვლევებს. აქვეა "ვეფხისტყაოსნის" უცხოური და პროზაული გამოცემები.

 

სიახლეებში დაბრუნება