01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

ახალი წიგნები

30-11-2016 2016 წლის ნოემბერში სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში მიღებული  წიგნების ნუსხა.

 

სიახლეებში დაბრუნება