გამოფენა ბიბლიოთეკაში

19-02-2018 2018 წლის 19 თებერვალს გაიხსნა სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის, სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის სტუდენტის, გვანცა ნორაკიძის პერსონალური გამოფენა.

 

სიახლეებში დაბრუნება