01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

ელემენტარული გეომეტრიული ამოცანების ამოხსნა არასტანდარტული მეთოდებით (გ. ფანცულაია, გ. გიორგაძე, ა. კვალიაშვილი)