ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა (გ.ფანცულაია, ზ.ქვათაძე, გ.გიორგაძე)