ტრიბოლოგიის ზოგადი კურსი (ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი)