02 თებ

საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა

2020 წლის 30 იანვარს, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი/საქართველოს ოფისში ჩატარდა საორგანიზაციო კომიტეტის შეხვედრა.
21 იან

გარდაბანი 2 ის გახსნა

2020 წლის 17 იანვრიდან ოპერირება დაიწყო გაზის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურმა გარდაბანი-2, რომელზეც წარმატებით დასრულდა წინა საექსპლუატაციო ტესტირებისა და გამართვის სამუშაოები.
ყველა სიახლე

აკადემიური საბჭოს და სენატის წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს და სენატის წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს 2020 წლის 15 იანვრიდან 22 იანვრის ჩათვლით. საბუთების მიღება წარმოებს III სასწ. კორპუსში 214 ოთახში 10 სთ-დან 17 სთ-მდე (ყოველდღე, გარდა კვირისა).

ფაკულტეტის საარჩევნო კომისია
საკონტაქტო პირი ნ. დოლიძე

ტელ.: 2 36-50-23
           555 58 58 46