სტუ-ს საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის ბაზაზე მომუშავე სკოლის მოსწავლეთა წარმატება ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონკურსში