კატმანდუს სამართლის სკოლა - საზაფხულო სკოლა „კატმანდუს დიალოგი 2019“