კომპანია Rossoft-ი - ანაზღაურებადი სტაჟირება სამომავლო დასაქმების პერსპექტივით