პროექტი PRINTeL - სამუშაო შეხვედრა პროექტის მონიტორინგის მიზნით