პროექტი PRINTeL - ტენდერი ტექნიკურ აღჭურვილობასთან დაკავშირებით - 2