სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის (პრეზიდენტი) შერჩევის მიზნით კონკურსის გამოცხადება