ინფორმაცია სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

ინფორმაცია სტუდენტის სტატუსის აღდგენისა და დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების შესახებ

09-09-2020

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 8 სექტემბრის #01-09-10/11 ბრძანების თანახმად, სტუდენტის სტატუსის აღდგენის ან/და დამატებით სემესტრებში სწავლის გაგრძელების მსურველთა განცხადებების მიღება 2020 წლის 18 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება.

სტუდენტის სტატუსის აღდგენის ან დამატებით სემესტრებში სტატუსის გაგრძელების მიზნით, გთხოვთ, მიმართოთ შესაბამის ფაკულტეტებს.


 

სიახლეებში დაბრუნება