კონკურსი

01/28/2019 "ჰორიზონტი 2020"-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის EaP PLUS ფარგლებში გამოცხადებულია საშუამავლო ღონისძიებებსა და მოსამზადებელ შეხვედრებში მონაწილეობის სამგზავრო გრანტების კონკურსის ბოლო რაუნდი.  დეტალები და აპლიკაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე.

კონკურსი დასრულდება მ.წ. 30 მაისს. მანამდე შეგიძლიათ შეავსოთ შესაბამისი აპლიკაცია და მონაწილეობა მიიღოთ იმ თემატურ საშუამავლო ღონისძიებაში ან მოსამზადებელ შეხვედრაში, რომლის ჩატარება იგეგმება 12 ივლისამდე

 

სიახლეებში დაბრუნება