06 დეკ

საბჭოს წევრების საყურადღებოდ!

ძვირფასო ფაკულტეტის საბჭოს წევრებო 7 დეკემბერს გაიმართება დიდი საბჭოს სხდომა. გთხოვთ ჩაერთოდ..
02 დეკ

ინფორმაცია შუასემესტრული გამოცდების განრიგის შესახებ

2020-2021 წლის შემოდგომის სემესტრის შუასემესტრული გამოცდები ჩატარდება მე-11 სასწავლო კვირაში - 2020 წლის 7-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით, პირველი 8 სასწავლო კვირით გათვალისწინებული თემატიკის ფარგლებში, შესაბამისი ცხრილების მიხედვით
ყველა სიახლე

მოწვეული პერსონალი

მოწვეული პროფესორები შტატში
(ბრძანება-N1006/17)

დუმბაძე ნოდარ ისიდორეს ძე
დიდიშვილი ნინო გიორგის ასული
მენთეშაშვილი ვაჟა ნიკოლოზის ძე
კიწმარიშვილი ქეთევან გივის ასული
ბაქრაძე ნანა ვლადიმერის ასული
ნარიმანიშვილი პავლე ივანეს ძე
რუხაძე თენგიზ შალვას ძე

მოწვეული პროფესორები შტატგარეშე
(ბრძანება-N1006/17)

კიკნაძე ნანა თენგიზის ასული
ბოგველიშვილი ზურაბ ვახტანგის ძე  N1265/17
ზუკაკიშვილი რამილ ირაკლის ძე
ხარიტონაშვილი ვალერიან ადამის ძე
ნატრიაშვილი თამაზ მამიას ძე - N1192/17
აფაქიძე თორნიკე მელიტონის ძე- N1230/17
ჯავახიშვილი ნათელა პროკოფის ასული
ნოზაძე ნინო ივანეს ასული
ქისიშვილი ლია თენგიზის ასული
ბერიძე ლიკა შოთას ასული
გითოლენდია ბორისი გენადის ძე
გერკეული თენგიზ ზაქარიას ძე -N1192/17
თაბუკაშვილი რუსუდან მიხეილის ძე
დიდებაშვილი ბეჟან შოთას ძე
შარაშენიძე სერგო გურის ძე
მამფორია დარეჯან მიხეილის ასული
მაისურაძე ნათელა ალექსანდრეს ასული


მოწვეული მასწავლებლები შტატგარეშე
(ბრძანება – N1005/03)

გიგაური ინგა გივის ასული -  უფრ. მასწ.(კანდიდატი)
თედეევი იულია –  უფრ. მასწ.(კანდიდატი)
ნადირაშვილი გივი -  უფრ. მასწ.(კანდიდატი)
ზეიკიძე ვაჟა -  უფრ. მასწ.(კანდიდატი)
ქელდიშვილი რევაზი ოთარის ძე -  უფრ. მასწ.(კანდიდატი)
ელგენდარაშვილი ნატალია გურამის ასული -  უფრ. მასწ.(კანდიდატი)
ლორთქიფანიძე რევაზ - უფრ. მასწ.
ლალაშვილი დალი ალექსანდრეს ასული - უფრ. მასწ.
კანკაძე ჯემალ ალექსანდრეს ძე- უფრ. მასწ.
შარაშენიძე ზაალი გიორგის ძე - უფრ. მასწ.
ქოიავა-ქაჯაია ლამზირა ივანეს ასული  - უფრ. მასწ.
სილოგავა მედეა ემელიანეს ასული - უფრ. მასწ.
ჩიტიაშვილი მანანა გიორგის ასული- უფრ. მასწ.
თაქთაქიშილი მანანა  გიორგის ასული- უფრ. მასწ.
ბაინდურაშვილი ლიანა გურამის ასული - უფრ. მასწ.
თედიაშვილი ლია - უფრ. მასწ.
ყიფშიძე მანანა კონსტანტინეს ასული - უფრ. მასწ.
კაპანაძე გიური ივანეს ძე - - უფრ. მასწ.
ალოევა გულნარა ალიხანის ასული- უფრ. მასწ.
ძიძიგური მანანა ნოდარის ასული- უფრ. მასწ.
ავთანდილაშვილი რუიზან სიმონის ასული - უფრ. მასწ.
ლომიძე ლია ალექსანდრეს ასული - უფრ. მასწ.