11 მარტ

დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა

2020 წლის 5 მარტს ჩატარდა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე, ვიცე-რექტორი, პროფესორ ლევან კლიმიაშვილი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი.
04 მარტ

კომფერენცია

2020 წლის 28 თებერვალს თბილისში, საქართველოს მაღალი კაშხლების ეროვნული კომიტეტის თაოსნობით, გაიმართა ყოველწლიური კონფერენცია „მოწინავე მიდგომები და კაშხლების უსაფრთხოება“.  
ყველა სიახლე

საერთაშორისო კომფერენციაში მონაწილე დოქტორანტების დაჯილდოება

10/31/2019

2019 წლის 28 ოქტომბერს, კომპანია „Montage Georgia“-ს გენერალურმა დირექტორმა, ბ-ნ დავით კახიანმა, ფასიანი საჩუქრება გადასცა I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემეები და მისი გადაწყვეტის გზები“ მონაწილე დოქტორანტებს: ლია ბალახაშვილს; დავით ჭიჭინაძეს და რევაზ გურგენიძეს.
 

სიახლეებში დაბრუნება